iOS, Android 2018-2019

Sensorsafe by Cybex

A simple reminder can save a life

1 rok spolupráce, 4 000+ hodin v projektu

01 Úvod

Koncentrovat se na stále houstnoucí provoz a mít navíc svou ratolest na zadním sedadle může vyvolat nejednu stresující situaci. Starost o bezpečí svého dítěte můžete přenechat jednoduchému doplňku a naší aplikaci.

Klient:

Cybex - Goodbaby

Systém:

iOS & Android

Rok:

2018-2019

Náročnost:

4 000+ hodin

Expert modeBasic mode

02 Zadání

Zadání od klienta znělo jasně

Android / iOS nativní mobilní aplikace

Vyvinout aplikaci, která bude rodičům zobrazovat informace z chytré spony připevněné na bezpečnostních pásech dětské autosedačky a servisního zařízení připojeného do portu automobilu.

Spona kromě údajů o svém stavu: zapnuta – rozpojena, hlídá i teplotu kolem dítěte a může tak zabránit jeho přehřátí nebo podchlazení. To vše v závislosti na tom, kde je rodič a jestli se auto pohybuje nebo stojí. Vyhodnocení všech informací ze všech spon v autě mělo připadnout až aplikaci. Ta měla rozhodnout, kdy a jakou notifikaci rodičovi zobrazí. Krom zcela jasných situací, jako je rozepnutí bezpečnostního pásu během jízdy, se tak otevřel prostor i pro daleko sofistikovanější scénáře. Teoreticky se tak může příbuzným poslat notifikace, že je dítě samo v autě a to včetně jeho polohy a okolní teploty, pokud nedošlo k opětovném rozpojení spony a řidič auto už opustil. Projekt jsme nazačínali zcela od nuly. Vývoj iOS verze byl už nastartovaný a Android verze se začínala rodit.

UI

Vývoj

Servis

Zadáním bylo vytvořit Android / iOS nativní mobilní aplikace ve spojení s namíru navrhnutým zařízením, které komunikuje pomocí protokolu Bluetooth Low Energy. Součástí zadání bylo i vyřešení komunikace s palubní jednotkou automobilu.

Skutečnou výzvu představovala energetická náročnost řešení. Samotná spona může fungovat jako plnohodnotné zařízení. Pokud bychom se na něj připojila přímo, tak by se baterie ve sponě ihned vybila. Proto jsme se rozhodli ji využít jen jako jednoduchý vysílač.

Stejně tak jsme nechtěli neúměrně zatěžovat baterii v mobilním telefonu. Aplikace z tohoto důvodu nemůže plnit funkci servisního zařízení, které které třeba i každou vteřinu zjišťuje stav všech klipů v jeho dosahu.

UI

Vývoj

Servis

Home
Position
Unbuckled
Articles
Connected

03 Výzvy

S čím jsme se potýkali

  • 01
  • 02
  • 03

Propojení aplikace a zcela nového a navíc na míru navrženého zařízení, které komunikuje pomocí protokolu Bluetooth Low Energy (zařízení).Komunikace vozu přenášená ze servisního zařízení (donglu) se musela přetvořit do algoritmů v aplikaci, které rozhodují o tom kdy a jakou notifikaci odešlou. Výzva byla také zaškolení uživatele, aby vše správně zapojil a propojil.

010203

04 Highlights

Jak jsme to vyřešili

Jak jsme to vyřešili

01

Servisní zařízení

Celé řešení jsme tak vystavěli kolem servisního zařízení, které je připojené přímo k řídící jednotce automobilu. Toto zařízení agreguje informace ze všech spon a umožňuje propojení s aplikací. Té posílá informace pouze v případě změny stavu clipů.

01

RxJava

V android aplikaci jsme implementovali službu (Service) běžící na pozadí, která má na starost veškerou Bluetooth komunikaci včetně vyhledávání zařízení v okolí. Službu jsme koncipovali tak, že je schopna běžet neomezeně dlouho, protože se chceme k dongle v automobilu připojovat samostatně na pozadí, bez interakce od uživatele. Jednoznačná volba padla na knihovnu RxJava, protože chceme mít silný nástroj, který nám umožňuje pohodlně řídit a směrovat tok dat napříč aplikací.

02

CoreBluetooth

V iOS aplikaci jsme implementovali dva workery běžící na pozadí. Jeden (connection worker) starající se o vyhledávání a připojování zařízení v okolí a druhý (dongle data worker) starající se o zpracování dat z připojených zařízení. Oba workery jsou vystavěny nad frameworkem CoreBluetooth a využívají jeho tzv. Background Execution Mode aby byli schopné se připojovat k donglům na pozadí a zpracovávat tak data, aniž by uživatel musel otevírat aplikaci.

03

Analyzátory

V obou verzích jsme Implementovali několik desítek analyzátorů, které se starají o zajištění bezpečí dítěte. Každý z nich funguje jako samostatná jednotka a je proto jednoduše testovatelný. Analyzátory zpracovávají data o stavu vozidla, clipu, síle signálu připojeného zařízení a lokaci uživatele a na základě těchto informací vyhodnocují nebezpečí a pomocí lokálních notifikací informují uživatele. V případě vybraných problému je navíc odeslána notifikace na cloud, který následně dokáže upozornit ostatní členy rodiny.

05 Výsledek

Vysoké hodnocení rodičů

Aplikace je část celého ekosytému, který má za úkol chránit životy těch nejzranitelnějších. I když sbírá různé ocenění a vysloužila si od rodičů vysoké hodnocení, pro nás je důležité, že jsme se mohli podílet na takto záslužném projektu.

06 Uznání

Ocenění

2018

The Best of Babytech Awards 2018

Winner

2018

Best of Baby Awards 2018

The Bump Winner

2018

National Parenting Product Awards

Winner

2018

Innovation Award

Best in Show

Stejně úspěšnou aplikaci můžeme vytvořit i pro vás.
Stačí nám napsat

Další projekt