Futured Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji získanými prostřednictvím formulářů umístěných na našem webu dostupném na adrese futured.app (dále jen „zásady“). Součástí zásad jsou i naše Zásady používání cookies.

Úvodem

Comments

Provozovatelem webu jsme my, společnost Futured apps s. r. o., se sídlem Veselá 238/39, 602 00 Brno, IČ: 29280192, DIČ: CZ29280192, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 148616, Česká republika, kontakt: your@futured-app.com, poskytující služby na poli vývoje mobilních aplikací.

Uživatelem jste Vy, fyzická osoba, která si web prohlíží a kontaktuje nás prostřednictvím formulářů na něm umístěných.

Tyto zásady můžeme čas od času změnit či doplnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na našich webových stránkách.

Nakládání s osobními údaji

Obdržením vyplněného formuláře začínáme jakožto správci zpracovávat Vaše osobní údaje. Na webu se setkáte buď s kontaktním formulářem pro sběr obchodních nabídek a obecných dotazů nebo formulářem na kariérním webu. Vyplněné údaje po přijetí uložíme, strukturujeme, doplňujeme; a pokud už nejsou potřeba, smažeme je.

a) Kontaktní formulář

V případě obecného kontaktního formuláře máme k dispozici Vaše jméno a příjmení, e-mail, IP adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy, a případně název společnosti.

Údaje zpracováváme výhradně proto, abychom Váš dotaz či nabídku zpracovali, komunikovali s Vámi a případně Vám poskytli další dodatečné informace související s Vaší nabídkou či dotazem. Zodpovězení Vašich dotazů a připomínek je našim oprávněným zájmem. Pokud nás kontaktujete s obchodní nabídkou, znamená to, že máte zájem s námi spolupracovat. Důvodem pro zpracování je tak předsmluvní jednání ohledně možné spolupráce.

Údaje zpracováváme do doby úplného zodpovězení dotazu a/nebo do úplného ukončení předsmluvního jednání. Vaše údaje necháváme v interní databázi ještě 2 roky od jejich přijetí, pokud z povahy dotazu nebo nabídky vyplyne potřeba se k nim v budoucnu ještě vrátit.

b) Formulář na kariérním podstránce

Kontaktovat nás můžete také za účelem poptávky po volné pracovní pozici. V takovém případě budeme mít k dispozici Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, informace o veřejných profilech, IP adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy, a další informace obsažené v přiloženém životopise či na Vámi uváděných veřejných profilech (např. vzdělání, kvalifikace, jazykové schopnosti, profesní zkušenosti, fotografie, státní příslušnost, adresa, datum narození).

Údaje zpracováváme proto, abychom Vám na Vaši poptávku odpověděli a komunikovali s Vámi ohledně volné pracovní pozice. Pokud se o pozici zajímáte, znamená to, že máte zájem s námi spolupracovat. Důvodem pro zpracování je předsmluvní jednání ohledně možné spolupráce.

Údaje budeme zpracovávat po dobu komunikace ohledně pracovní pozice. Dáte-li nám k tomu souhlas zakliknutím tickboxu při vyplnění kariérního formuláře, rádi si Vaše údaje uložíme, abychom Vás mohli v budoucnu znovu oslovit ohledně pracovních příležitostí ve Futured apps.

Souhlas s uložením do naší kariérní databáze

Zakliknutím tickboxu souhlasíte, že můžeme Vaše údaje vyplněné ve formuláři na kariérním webu, jakož i údaje, které nám v budoucnu poskytnete nebo které jsme získali z Vašeho životopisu a veřejně dostupných profilů na [ linkedin.cz, github.com, facebook.com, startupjobs.cz, jobs.cz nebo stackowerflow.com ], ukládat, strukturovat, doplňovat a používat za účelem informování o pracovních příležitostech u nás ve Futured apps, pro hodnocení kandidátů a přípravu podkladů pro pracovní pohovory. 

Jedná se o údaje vyplněné ve formuláři (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy), a dále informace získané v průběhu komunikace s Vámi (např. o výši současné a požadované výši odměny) a z veřejně dostupných profilů (např. vzdělání, kvalifikace, jazykové schopnosti, profesní zkušenosti, fotografie, státní příslušnost, adresa, datum narození).

Souhlas nám udělujete na dobu 2 let. Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, pokud souhlas neodvoláte a to tak, že nám zašlete e-mail na your@futured-app.com, případně nám to oznámíte v průběhu komunikace.

Předávání údajů dalším osobám

Pro naplnění účelů uvedených výše můžeme osobní údaje předávat třetím osobám, tzv. zpracovatelům. 

Osobní údaje získané z formulářů budou uloženy na úložištích Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Necháváme je však vždy uložit na úložiště v rámci Evropské unie. Tyto údaje nikdy nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Údaje můžeme rovněž předávat našim externím spolupracovníkům – jednotlivcům (např. administrativní výpomoci).

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Kdykoliv nás můžete požádat o informace jaké údaje a proč o Vás zpracováváme. Případně můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu a to e-mailem na your@futured-app.com. Stejně tak nás můžete požádat o kopii těchto údajů v strojově čitelném formátu. Vaši žádost vždy vyřešíme nejpozději do 30 dnů. V neposlední řadě máte právo obrátit se kdykoliv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vždy nám prosím dávejte k dispozici aktuální, úplné a přesné údaje, které se týkají výhradně Vás. Pakliže se u Vás některé údaje změnily nebo v budoucnu změní, dejte nám prosím vědět.

Jakmile nebudeme mít důvod pokračovat ve zpracovávání, osobní údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximální úsilí pro to, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme za případnou újmu.

Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Při posuzování možností spolupráce s Futured apps nebudete předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 11. 2019.